Nabożeństwa

Nasze nabożeństwa mają skromną formę, spotykamy się w niedziele o godz. 10:00 by wspólnie śpiewać Bogu i wsłuchiwać się w Jego Słowo. Przeważnie w pierwszą niedzielę miesiąca mamy Wieczerzę Pańską, na której wspominamy śmierć Chrystusa i karmimy się Jego ciałem i krwią. W naszych nabożeństwach staramy się być Kościołem środka, łączącym tradycję Kościołów historycznych ze współczesnymi formami pobożności.

W piątki o godz. 16:30 mamy Godzinę Biblijną na której rozważamy Słowo Boże i dzielimy się tym co Pan Bóg czyni w naszym życiu.

Co dwa tygodnie w środy o 19:30 mamy spotkania studentów i młodzieży pracującej.

Według ogłoszeń w czwartki o 18:00 odbywają się spotkania modlitewne.

Szkółka niedzielna zawsze podczas niedzielnych nabożeństw.

Przy naszej parafii odbywają się również zajęcia przedkonfirmacyjne i próby chóru.