O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Wspólnotą, która pragnie przeżywać i dzielić się doświadczeniem miłości naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Doświadczyliśmy cudownej łaski na którą nikt z nas nie zasłużył, dlatego chcemy czynić to, do czego wzywa nas Słowo Boże. Zgodnie z poleceniem Jezusa mamy kochać Pana Boga całym naszym sercem, całą naszą duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Wierzymy i wyznajemy, że to jest pierwsze i największe przykazanie. Drugie, które jest wypełnieniem pierwszego, mówi nam o tym, abyśmy kochali naszych bliźnich (por. Mt 22,37-40). Fundamentem Nowego Przymierza jest miłość Boga do nas – a naszą odpowiedzią na nią jest nasza miłość do Niego i do siebie nawzajem: „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (Jan 13,34-35). Tylko w Jezusie Chrystusie możemy doświadczyć przemiany i pełni życia. Pragniemy dążyć do uświęcenia, które wierzymy oznacza chodzenie w miłości, zgodnie z tym co czytamy w Słowie Bożym: „Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, ten zakon wypełnił” (Rz 13,8)

Jesteśmy chrześcijanami, którzy odwołują się do tradycji Kościołów protestanckich. Jako ewangelicy pragniemy żyć na co dzień Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną o miłości Boga do nas. Jako metodyści, pragniemy ciągle powracać do doświadczenia rozgrzanego serca. Jako protestanci przywołujemy w naszej pamięci pięć zasad reformacji (łacińskie sola).
Ale przede wszystkim jako chrześcijanie pragniemy wskazywać na naszego zbawiciela – Jezusa Chrystusa!

Pastor Waldemar Dąbrowski