Nasi lektorzy

Wszyscy lektorzy zatrudnieni w naszej szkole posiadają doskonałą znajomość języka angielskiego, wyższe wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

11aZależy nam na dobrym kontakcie dzieci z nauczycielem, znającym zawiłości polskiej gramatyki, potrafiącym dostosować sposób nauczania do wiedzy zdobywanej przez dzieci w szkole publicznej.