Oferta

  • W zależności od wieku i stopnia zaawansowania oferujemy kursy na 28 poziomach, łącznie z przygotowaniem do FCE i CAE.
  • Metoda nauczania dostosowana jest do poziomu i wieku słuchaczy. Staramy się równomiernie rozwijać wszystkie umiejętności językowe – speaking, writting, listening, reading.
  • Oferujemy zajęcia indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Oferujemy kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
  • Zajęcia trwają 75 minut i odbywają się dwa razy w tygodniu (poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki). Lekcje rozpoczynają się o godzinach: 15:30, 17:00 i 18:20.
  • Każdy semestr kończy się testem, którego zaliczenie jest warunkiem przyjęcia na kolejny wyższy poziom.
  • Zajęcia trwają od połowy września do czerwca i obejmują dwa semestry.
  • 9aNa koniec semestru słuchacz otrzymuje certyfikat stwierdzający poziom zaawansowania.
  • Rodzice mogą na bieżąco kontrolować postępy dzieci dzięki ścisłej współpracy z lektorem.
  • Oferujemy dodatkowe bezpłatne lekcje konwersacyjne i konsultacyjne.